Tijd om te stoppen met haasten

We haasten onszelf gek, en ondertussen glipt het leven tussen onze vingers door. Je hebt het gevoel dat je minder tijd hebt, en het kost je ontzettend veel energie. Iedereen wil opschieten, doorgaan, niet treuzelen. Voor je het weet is je leven voorbij, en je hebt nog zoveel te doen!

Calvinistisch erfgoed; niet lanterfanten, geen nutteloze dingen doen, gewoon doorgaan. Jezelf nuttig maken. Discipline en vooruitgang. Alleen dan mag je je goed voelen over jezelf.

De tijd lijkt sneller te verlopen als je sneller leeft. Dus hoe drukker je je maakt om meer te doen in minder tijd, des te minder tijd je lijkt te hebben.

Tips

– Probeer je aandacht zoveel mogelijk te richten op één ding tegelijk. Multitasken lijkt heel productief, maar in werkelijkheid kost het je veel energie en geeft het je een druk gevoel.

– Heb je het erg druk? Houd dan overzicht door goed te plannen. Als je goed plant hoef je alleen de planning te volgen. Dat betekent dus dat je één keer de tijd neemt om alle taken goed te overdenken, waarna je kunt singletasken in het vertrouwen dat de planning klopt.

– Neem bewust momenten van rust om de tijd te vertragen. Als je de hele dag door blijft rennen en vliegen, dan is je dag zó voorbij. Neem even een momentje waarop je helemaal niets doet. Drink bijvoorbeeld een kopje koffie in stilte, en luister naar de geluiden om je heen. Op zo’n manier voelt 5 minuten als een eeuwigheid.

– Stel prioriteiten. Vaak haasten we onszelf om dingen die nietbelangrijker zijn dan innerlijke rust. Draai die volgorde eens om, en zet die rust op de eerste plaats. Laat je niet opjagen!

Kalmeer jezelf. Merk je gewoontes op. Plas of loop je vaak snel zonder reden? Of heb je de neiging om gehaast boodschappen te doen? Kalmeer jezelf dan. Doe net alsof je op vakantie bent, en neem een rustiger tempo aan. Een tempo waarbij je de tijd neemt om ondertussen te genieten van de omgeving.

– Herinner jezelf aan het leven op een mediterrane eiland. Hoe rustig de mensen daar leven.

– Je kunt ook kalm zijn in een gehaaste maatschappij. In plaats van erin mee te gaan, kun je een beetje afstand nemen en het simpelweg observeren. Voel en waardeer hoe je stil staat temidden van razend verkeerd en rennende mensen.

– Ga eens in een koffiezaak en drink rustig een kopje koffie terwijl je ziet hoe mensen voorbij komen. Dat is een manier om de drukte te observeren zonder dat je er zelf in wordt meegezogen.

– Doe minder. Heb je een dagelijkse todo lijst waar je mee werkt? Zet er dan simpelweg minder op. Zorg er vooral voor dat je er belangrijke dingen op hebt staan die je echt verder brengen.

– Kom ruim op tijd voor afspraken. En zorg dat je kunt genieten van de tijd die je evt wachtend moet doorbrengen.

– Laat je smartphone in je zak. Het constante ‘verbonden zijn’ en van ‘alles op de hoogte zijn’ geeft een druk, gehaast en toch eenzaam gevoel.

– Versimpel je dagelijkse verplichtingen. Als je elke week moet haasten omdat je naast je baan ook nog in de ouderraad zit, is het misschien slim om de ouderraad op te zeggen.

– Doe af en toe helemaal niets. Ga zitten, en haal adem. Meer niet. Als je dat een paar minuten doet, merk je dat het prima is om af en toe niets te doen. Je hoeft niet elke minuut op te vullen met een activiteit. Niets doen is een perfecte bezigheid.

Dingen hoeven niet altijd snel. Rennen en vliegen ziet er misschien interessant uit, maar iets langzamer leven en er met volle teugen van genieten voelt een stuk fijner.

by DG

9c90bb1acf0544addd172218dd86fbaa

de bron; https://sochicken.nl/minder-haast?utm_source=soChicken+Nieuwsbrief&utm_medium=E-Mail&utm_content=16+redenen+waarom+simpel+leven+glamorous+is+%2813+tips+voor+minder+haast%29&utm_campaign=26+October+2015

Ietsheid en nietsheid

December 15, 2014

Vorm en ruimte

Als je ‘s nachts naar de heldere hemel kijkt, kun je gemakkelijk een waarheid inzien die even uiterst eenvoudig als buitengewoon diepzinnig is. Wat zie je? De maan, sterren, Melkweg… Als je dat nog verder vereenvoudigt, wat zie je dan? Objecten die in de ruimte zweven. Dus waaruit bestaat het heelal? Uit objecten en ruimte.

Als je niet sprakeloos wordt van het kijken naar de hemel op een heldere avond, kijk je niet echt, ben je niet bewust van het geheel dat daar is. Je kijkt waarschijnlijk alleen maar naar de objecten en probeert ze misschien te benoemen. Als je ooit een gevoel van ontzag kreeg wanneer je naar de ruimte keek, misschien zelfs een diepe verering voelde voor dit onbegrijpelijke mysterie, wil dat zeggen dat je een moment het verlangen om te verklaren en te benoemen hebt losgelaten en je bewust bent geworden van niet alleen objecten in de ruimte, maar van de oneindige diepte van de ruimte zelf. Je moet van binnen zo stil zijn geworden dat je de enorme ruimte kon opmerken waarin deze ontelbare werelden bestaan. Als je nadenkt over de onpeilbare diepte van de ruimte of luistert naar de stilte in de kleine uurtjes vlak voor zonsopgang, komt er iets van herkenning in je binnenste op. Je voelt dan de ontzagwekkende diepte van de ruimte als je eigen diepte en weet dat de kostbare stilte die geen vorm heeft veel dieper is dan wie je bent dan alle dingen waaruit de inhoud van je leven bestaat.

De tweevoudige werkelijkheid van het heelal, dat bestaat uit dingen en ruimte – ietsheid en nietsheid – is ook die van jou. Een geestelijk gezond, evenwichtig en vruchtbaar mensenleven is een dans tussen de twee dimensies waaruit de werkelijkheid bestaat: vorm en ruimte. De meeste mensen zijn geïntroduceerd met de dimensie van vorm, met zintuiglijke waarneming, denken en emotie dat de essentiële verborgen helft in hun leven ontbreekt. Door hun identificatie met vorm blijven ze de gevangenen van het ego.

Wat je zit, hoort, voelt, aanraakt of waarover je nadenkt is slechts één helft van de werkelijkheid. Het is vorm. In het onderricht van Jezus heet het gewoon ‘de wereld’; da andere dimensie heet er ‘het koninkrijk van de hemel’ of  ‘het eeuwige leven’.

By Rigi

De teksten zijn uittreksels – essentie uit mijn favoriete boeken van E.Tolle, Osho … 

Een situatie die je moet aanpakken of  aanvaarden, dat kan. Maar waarom zou je er een probleem van maken? Is het leven zoals het is soms niet uitdagend genoeg?

‘Probleem’ betekent dat je in gedachten met een situatie bezig bent maar dat je niet de intentie of mogelijkheden hebt om er iets aan te doen. Je word zo overweldigd door je levenssituatie dat je het besef van je leven, van Zijn vergeet. Of je draagt in gedachten de krankzinnige last van honderd dingen waarmee je in de toekomst misschien een keer iets moet doen in plaats van dat je aandacht richt op het enige dat je nu kunt doen.

Als je een probleem schept, schep je pijn. Je hoeft alleen maar een eenvoudige keuze te maken, een eenvoudige beslissing te nemen: wat er ook gebeurt, ik creëer geen pijn meer voor mezelf. Ik schep geen problemen meer. Ook al is de keuze heel eenvoudig, ze is ook heel radicaal. Als je geen pijn creëert voor jezelf, creëer je ook geen pijn voor de anderen mensen. Ook vervuil je dan onze prachtige arde, je innerlijke ruimte en de collectieve menselijke psyche niet meer met de negativiteit van het probleem scheppen.

Als je ooit een situatie hebt meegemaakt waarin het een kwestie was van leven of dood, weet je dat het geen probleem was. Het verstand kreeg de tijd niet om wat aan te rommelen en er een probleem van te maken. In een echte nood situatie houdt het verstand ermee op, je wordt helemaal aanwezig in het Nu en iets oneindig machtiger neemt het over. Daarom zijn er zoveel verslagen over heel gewone mensen die opeens in staat blijken tot ongelooflijk dappere daden. Een noodsituatie overleef je of je gaat ten onder. Maar in geen van beide gevallen is het een probleem.

Een groot deel van wat mensen zeggen, denken of doen, wordt in feiten ingegeven door angst, en die ontstaat weer door dat ze met hun hele aandacht op de toekomst gericht zijn en geen contact hebben met het Nu. Omdat er geen problemen zijn in het Nu, is er daar ook geen angst.

Als er zich een situatie voordoet dat je nu aan moet pakken, is je optreden duidelijk en doortastend als dat voortkomt uit je bewustzijn van het Nu. Het is geen reactie die voortkomt uit de conditionering van je verstand door het verleden, maar een intuïtieve reactie op de situatie. In andere gevallen, wanneer het aan tijd gebonden verstand zou hebben gereageerd, ontdek je waarschijnlijk dat je meer bereikt door niets te doen – blijf gewoon met je aandacht op het nu gevestigd..

by Rigi

De teksten zijn uittreksels – samenvattingen-essentie uit mijn favoriete boeken van E.Tolle, Osho …