Innerlijke lichaam

Je innerlijke lichaam is niet vast maar ruimtelijk. Het is niet fysieke vorm, maar het leven dat de fysieke vorm bezit.

Natuurkundigen hebben ontdekt dat de vastheid van materie een door onze zintuigen geschapen illusie is. Ons fysieke lichaam, dat we waarnemen en denken als vorm, valt daar ook onder, want 99.99 procent ervan is in werkelijkheid lege ruimte. Zo groot is de ruimte tussen de atomen in vergelijking met hun omvang, en in elk atoom is weer evenveel ruimte. Het fysieke lichaam is niet meer dan een onware waarneming van wie je bent. In veel opzichten is het een microscopische versie van de ruimte.

Op de pauzes letten

De hele dag is een voortdurend veranderende opeenvolging van dingen die je zit en hoort. Het eerste moment dat je iets ziet of een geluid hoort voordat het verstand benoemt of interpreteert wat je ziet of hoort, is er een pauze van alerte aandacht waarin de waarneming plaatsvindt. Dat is de innerlijke ruimte. Het ontgaat je gemakkelijk omdat die ruimten bij veel mensen uiterst kort zijn, misschien een seconde of minder.

Dit is wat gebeurt: er komt een nieuw zicht of geluid op en in het eerste moment van de waarneming is er een korte onderbreking van de gewone stroom van gedachten. Het bewustzijn wordt afgeleid van het denken omdat het nodig is voor zintuiglijke waarneming. Een erg ongewoon schouwspel of geluid kan je letterlijk sprakeloos maken – zelfs innerlijk, dat wil zegen dat de pauze langer is.

De frequenties en duur van die pauzes bepalen je vermogen om van het leven te genieten, je innerlijk verbonden te voelen met andere mensen en met de natuur.

Wanneer je bewust wordt van deze korte pauzes als ze vanzelf optreden, worden ze langer en daarmee ga je steeds vaker de vreugde ervaren van het waarnemen met weinig of geen inmenging van het denken.

Jezelf verliezen om jezelf te vinden

Als je de behoefte aan het benadrukken van je vormidentiteit los laat, komt er innerlijke ruimte te voorschijn. Je wordt meer echt jezelf. Voor het ego lijkt het alsof je jezelf verliest, maar het tegendeel is waar.

Als je voldoende alert bent, kun je misschien een aantal van deze onbewuste patronen in jezelf opmerken: erkenning eisen voor iets dat je gedaan hebt en boos worden als je het niet krijgt; proberen aandacht  te krijgen door een scene te maken; meer bezig zijn met hoe de ander jou ziet dan met de ander; proberen indruk te maken op andere mensen door bezittingen, kennis, een goed uiterlijk, status, lichaamskracht ezv; boos op iets of iemand te reageren, dingen persoonlijk op te vatten, je gekwetst te voelen; jezelf in het gelijk en anderen in het ongelijk stellen armzalig mentaal of verbaal te klagen; belangrijk willen zijn of lijken.

Ontdek de kracht die door jou de wereld instroomt als je ophoudt met het benadrukken van je vormidentiteit.

Stilte

Het kan de stilte zijn die in de wereld van de natuur heerst of  de stilte in je kamer in de vroege ochtenduren, of de stille pauzes tussen woorden.  Als je stil bent, ben je wie je was voordat je tijdelijk deze lichamelijke en mentale vorm aannam die we persoon noemen. Als je stil bent, ben je bewust – ongeconditioneerd, vormloos, eeuwig.

Je innerlijke doel

Sommige mensen lijden onder acute stress, andere onder acute verveling. Sommige mensen verliezen zichzelf in verwoede activiteiten, andere in stagnatie. Veel mensen verlangen naar de vrijheid en groei die voorspoed belooft. Anderen genieten al van de relatieve vrijheid die samen gaat met voorspoed, maar ontdekken dat zelfs dat niet genoeg is om hun leven zin te geven. Niets kan de plaats innemen van het vinden van je echte doel. Het echte of belangrijkste doel van je leven kun je niet op het uiterlijke niveau vinden. Het heeft niet te maken met wat je doet maar met wat je bent – met je bewustzijntoestand.

Je leven heeft een innerlijk en een uiterlijk doel. Het innerlijke doel heeft te maken met Zijn en is primair. Het uiterlijke doel heeft te maken met doen en is secundair. De vraag is; hoe je het uiterlijke en het innerlijke doel van je leven op elkaar afstemt.

Je innerlijke doel is te ontwaken. Het is onderdeel van het doel van het geheel, het heelal en zijn intelligentie. Je uiterlijke doel kan in loop van de tijd veranderen. Het varieert enorm van persoon tot persoon. Het vinden van, en leven in overeenstemming met het innerlijke doel is de grondslag voor het vervullen van je uiterlijke doel. Het is basis voor echt succes. Zonder die afstemming kun je met veel inspanning, strijd, vastberadenheid en heel hard werken of slimheid wel bepaalde dingen bereiken. Maar er zit geen vreugde in de onderneming en deze eindigt onvermijdelijk met een of andere vorm van lijden.

Ontwaken

Bij de meeste mensen is het geen gebeurtenis, maar een proces dat ze ondergaan. Zelfs de weinige mensen die plotseling , dramatisch en schijnbaar onomkeerbaar ontwaken gaan toch door een proces waarin de nieuwe bewustzijntoestand geleidelijk alles wat ze doen ‘doordrenkt’ en volkomen verandert en zo in hun leven geïntegreerd raakt.

In plaats van verdwalen in je gedachten moet je als je wakker bent jezelf herkennen als het bewust zijn erachter. Het denken is dan geen zelfbedienende autonome activiteit meer die je in bezit neemt en de leiding over je leven op zich neemt. Het bewust zijn neemt het over van het denken. Bewust zijn is het bewust in verbinding zijn met universele intelligentie.

Het begin van het ontwakingsproces is een daad van genade. Je kunt het niet laten gebeuren, ook kun je jezelf niet op voorbereiden of er studiepunten voor verzamelen. Je hoeft het niet eerst waardig te zijn. Hat kan eerder tot de zondaar komen dan tot de heilige, maar dat hoeft niet. Daarom ook ging Jezus mat alle soorten mensen om en niet alleen met fatsoenlijke. Je kunt niets doen om te ontwaken. Wat je doet is altijd het ego dat probeert ontwaken of verlichting aan zichzelf toe te voegen als kostbaarste bezit, om zichzelf daarmee belangrijker en groter te maken. In plaats van te ontwaken voeg je dan het concept van ontwaken toe aan je denken, of het mentale beeld van hoe een ontwaakt of verlicht mens is, en dan probeer je volgens dat beeld te leven. Leven naar een beeld dat je van jezelf hebt of dat andere mensen van je hebben is onecht leven – en andere onbewuste rol van het ego.

Als er iets in je op deze tekst reageert, als je de waarheid erin herkent, wil dat zeggen dat het ontwaken begonnen is. Is dat eenmaal geval, dan is het onomkeerbaar, al kan het door het ego wel vertraagd worden.

Terwijl je dus misschien nog steeds zit te wachten tot er iets belangrijk in je leven gebeurt, is het belangrijkste wat een mens kan overkomen al in jou gebeurd: het begin van het uiteengaan van denken en bewust zijn.

Kloktijd en psychologische tijd

Een samenvatting van gespreken met mensen die op zoek waren naar hun ware levensdoel;

V: Ik wil groei, ik wil iets doen dat zin heeft, en ja ik wil voorspoed en de vrijheid die daarmee samengaat. Ik wil iets doen dat iets betekent, waarmee ik iets aan de wereld toevoeg. Kun je me helpen mijn levensdoel te vinden?

Zodat je niet bewust bent van Zijn, zoek je zingeving alleen in de dimensie van doen en de toekomst in de dimensie van de tijd. Elke zingeving die we op dat niveau vinden is alleen relatief en tijdelijk waar.

De scheiding tussen denken en bewust zijn, die de kern is van je primaire doel, treedt op de ontkenning van tijd. We hebben het niet over kloktijd maar over psychologische tijd, dat is de diepgewortelde gewoonte van het verstand om de volheid van het leven in de toekomst te zoeken, waar die niet te vinden is, en het enige punt waar je die wel kunt vinden, het huidige moment, te negeren.

Als je waar je bent of wat je doet als het belangrijkste doel zit, ontken je de tijd. Dat geeft je een enorme macht. Wat je ook doet, doe je buitengewoon goed, omdat het doen zelf in het middelpunt van je aandacht komt te staan. Dat betekent dat er kwaliteit is in wat je doet, zelfs in de eenvoudigste handeling.

Als je ongerust of gespannen wordt, heeft het uiterlijke doel de macht overgenomen en heb je je innerlijke doel uit het oog verloren. Je bent vergeten dat je bewustzijntoestand primair is en al het andere secundair. Het grote komt voort uit kleine dingen die je eert en verzorgt. Ieders leven bestaat eigenlijk uit kleine dingen. Grootheid is een mentale abstractie en een geliefde fantasie van het ego. De paradox is dat de grondslag van grootheid gelegen is in het eren van de kleine dingen van het huidige moment en niet nastreven van het idee van grootheid. Het huidige moment is altijd klein in de zin dat het altijd eenvoudig is, maar daarin is de grootste kracht verborgen. Net zoals atoom is het een van de kleinste dingen, maar het bevat een enorme macht. Alleen als je jezelf afstemt op het huidige moment, heb je toegang tot die macht. Bezorgdheid, stress en negativiteit snijden je af van die kracht. De illusie dat je loslaat van de kracht die het heelal bestuurt keert terug. Je voelt je weer alleen, worstelend met iets of proberend dit of dat te bereiken. Maar waardoor kwamen bezorgdheid, stress en negativiteit bij je op? Doordat je afkeerde van het huidige moment. En waarom deed je dat? Je dacht dat iets anders belangrijker was. Je vergat je hoofddoel.

f2da472e9f951365e250a69c245bf557

By Rigi

De teksten zijn uittreksels – essentie uit mijn favoriete boeken van E.Tolle, Osho … 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s