De eerste herkenning van schoonheid was een van de belangrijkste gebeurtenissen in de evolutie van het bewustzijn van de mens. De gevoelens van vreugde en liefde zijn intrinsiek met de herkenning verbonden.

Als mensen in bepaalde mate ven Tegenwoordigheid, van stille en alerte aandacht in hun waarneming hebben bereikt, kunnen ze de goddelijke lavenessentie, het ene inwonende bewustzijn of de geest in elk schepsel, elke levensvorm, voelen en dat herkennen als iets dat één is met hun eigen essentie en het dus liefhebben zoals zichzelf.

Deze tekst verandert je bewustzijntoestand of het is zinloos. Het kan alleen opwekken wie er rijp voor is. Niet iedereen is dat al, maar veel mensen wel en met iedere persoon die ontwaakt neem het gewicht van het collectieve bewustzijn toe en wordt ontwaken (die onomkeerbaar is) van andere mensen gemakkelijker. Voor sommige mensen is het proces begonnen door lijden of door verlies, voor andere door het contact met een spirituele leraar of leer…

Je kunt niet vechten tegen het ego en het gevecht winnen, net zoals je niet tegen de duisternis kunt vechten. Het licht van het bewustzijn is alles wat je nodig hebt.

De twee fundamentele inzichten – een tweevoudige fundamentele waarheid; het eerste is het besef  dat de ‘normale’ geestesgesteldheid van de meeste mensen een sterk element van stoornis of zelfs waanzin bevat. In hindoeïsme noemen ze het maya, de sluier van de illusie. Ramana Maharashi, een van de grootste Indiase wijzen, zegt ‘het denken is maya’.

In boeddhisme is het dukkha=ellende. Volgens de Boeddha brengt het menselijke VERSTAND in zijn normale toestand, dukkha voort, wat je kunt vertalen met lijden, onbevredigendheid  en ellende.

Volgens de christelijke leer is de normale collectieve toestand van de mensheid er een van ‘erfzonde’. Dat je het doel van menselijke bestaan mist.

Angst, hebzucht, het verlangen naar macht zijn in geschiedenis van de mensheid gewone verschijnselen geweest, net zoals slavernij, martelingen en geweld om religieuze en ideologische redenen. Mensen leden meer door toedoen van elkaar dan door natuurrampen.

Angst, hebzucht, het verlangen naar macht zijn ook de psychische drijfveren achter oorlogen, maar zijn ook de oorzak van continue conflicten in persoonlijke relaties. Ze leiden tot een vertroebeling van je WAARNEMING van de andere mensen en jezelf. Door deze factoren INTERPRETEER je elke situatie verkeerd, wat je brengt tot ondoordacht optreden dat bedoeld is om je van angst te bevrijden en je behoefte aan meer te bevredigen, wat EEN BODEMLOZE PUT IS DIE JE NOOIT VOL KUNT KRIJGEN!

In de macht van ego; meer en meer te doen om compleet te voelen. Gebeurt nooit!

Je wordt niet goed door te proberen goed te zijn maar door de goedheid te vinden die al in je zit en die goedheid te voorschijn te laten komen. Dat kan alleen gebeuren als er iets fundamenteel verandert aan je bewustzijntoestand.

Een radicale transformatie wordt in het hindoeïsme aangeduid met verlichting,  het einde van het lijden in boeddhisme en verlossing (Jezus). Bevrijding en ontwaken zijn andere termen van deze transformatie.

De verandering gaat dieper dan de inhoud van je verstand, dieper dan je gedachten. In de kern van nieuwe bewustzijn ligt dan ook de transcendentie van het denken, een dimensie in jezelf te ontdekken die veel groter is. Je ontleent je identiteit en jezelfgevoel dan niet meer aan de onophoudelijke stroom van gedachten die je in het oude bewustzijn voor jezelf houdt. Wat en Bevrijding om te beseffen dat de ´stem in mijn hoofd´ is niet wie ik ben! Wie ben ik dan? Degene die het ziet! … dat je van bewust bent dat je bewust bent.

ONDERSTROOM van bewustzijn in je. Wat ik waarneem, ervaar, denk en voel is niet wie ik ben. Gedachten en gevoelens komen en gaan en wat blijft? En wie ben jij? Bewust zijn dat zich bewust is geworden van zichzelf. Bewust zijn van alles wat voorbij gaan.

De emotie is niet wie je bent!

Negatieve emoties: Angst, Bezorgdheid, Woede, Verdriet, Haat… = ONgelukkig zijn.

Diepere emoties; zijn toestanden, de Liefde, Vreugde en Vrede zij aspecten van mijn ware netuur.

Het ego de huidige toestand van de mensheid

Het ego is identificatie met vorm, wat vooral betekent gedachtevormen. Het beheerst wat ik denk, zeg en doe. Een besef van diepte terug in je leven te krijgen moet je besef van Ik, waarmee het zich geïdentificeerd heeft, losmaken. Hoe sneller je verbale of mentale etiketten aan dingen, mensen of situaties hecht, des te oppervlakkiger en levenlozer wordt je werkelijkheid en des te ongevoeliger word je voor werkelijkheid, het wonder van het leven dat zich voortdurend in en om je heen ontvouwt. Op die manier kun je knap worden, maar gaat er wijsheid verloren en ook vreugde, liefde en levendigheid. Ze zijn verborgen in de stille ruimte tussen waarneming en interpretatie.

Het herkennen van innerlijke ruimte. Het vermogen om schoonheid te zien, eenvoudige dingen te waarderen, van je eigen gezelschap te genieten en liefdevol met andere mensen om te gaan.

Waar GEEN IDENTIFICATIE is, is GEEN GEHECHTHEID; één van de bronnen van LIJDEN.

WIE MAAKT de KEUZE? JIJ.

 

45aebffda5baf8c898ff294dc7c89e9a

By Rigi

De teksten zijn uittreksels – essentie uit mijn favoriete boeken van E.Tolle, Osho …

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s