Hoewel het woord gewoonlijk gebruikt wordt ter aanduiding van een ziekelijke toestand, is het afgeleid van pathos, wat lijden betekent.

Het ego kan geen onderscheid maken tussen een situatie en zijn interpretatie ervan en zijn reactie op situatie. Je zou kunnen zegen ‘Wat een afschuwelijke dag’ zonder te beseffen dat de kou, de wind en de regen of wat op voor weer je ook reageert niet afschuwelijk zijn. Ze zijn zoals ze zijn. Wat afschuwelijk is, is je reactie, je innerlijke verzet ertegen en de emotie die door dat verzet ontstaat.

‘Niets is van zichzelf goed of slecht, maar het denken maakt het zo’. Shaekespeare

Wanneer je in een negatieve toestand bent, is er iets in je dat die negativiteit wil of gelooft dat je daardoor kunt krijgen wat je wilt hebben, dat het ergens nuttig voor is. Als je in het midden van negativiteit in staat bent in te zien dat je op dat moment lijden voor je zelf schept, is dat voldoende om je uit te tillen boven de beperkingen van geconditioneerde egoïsche toestanden en reacties. Er zijn intelligenter manieren om met situatie om te gaan. Je hebt dan het vermogen je ongelukkig –zijn van je af te zetten op het moment dat je beseft dat het niet intelligent is. Negativiteit is niet intelligent. Het is altijd het ego. Het ego mag dan slim zijn, intelligent is het niet. Slimheid streeft zijn eigen kleine doelen na. Intelligentie zit het grotere geheel waarin alles met elkaar verbonden is. Slimheid wordt ingegeven door eigenbelang en is uiterst kortzichtig. De meeste politici en zakenlieden zijn slim. Erg weinigen van hen zijn intelligent.

Slimheid verdeert, intelligentie verenigt.

Ongelukkig –zijn als achtergrond

Het ego schept scheiding en scheiding schept lijden. Het ego is daarom duidelijk pathologisch. Behalve de duidelijke vormen van negativiteit, zoals woede, haat enzov, zijn er andere subtielere vormen die zoveel voorkomen dat ze niet worden gezien, zoals ongeduld, nervositeit, ergens van ‘balen’ enzov. Je moet uiterst alert en absoluut tegenwoordig zijn om ze te bespeuren.

Hierna volgen een paar van onbewuste gedachten die ontevredenheid op de achtergrond in leven houden:

Er MOET iets gebeuren in mijn leven voordat ik vrede kan hebben (gelukkig of voldaan kan zijn enzov). En ik baal ervan dat het nog niet gebeurd is. Misschien dat het een keer gebeurt doordat ik zo baal.’

‘Er is eens iets gebeurd dat niet had mogen gebeuren en daar baal ik van. Als dat niet was gebeurd, zou ik nu vrede hebben.’

‘Er gebeurt nu iets dat niet zou moeten gebeuren en daardoor heb ik nu geen vrede.’

Vaak zijn de onbewuste opvattingen gericht op een persoon, en dan verandert ‘gebeuren’ in ‘doen’:

‘Je zou dit of dat moeten doen zodat ik vrede kan hebben. En ik baal ervan dat je het nog niet gedaan hebt. Misschien ga je dat doen omdat ik zo baal.´

´Iets wat jij (of ik) een keer deed of zei of niet deed, verhindert dat ik nu vrede kan hebben.’

‘Door wat jij doet of juist niet doet kan ik nu geen vrede hebben.’

Het geheim van geluk

Het ego zegt: misschien kan ik me op een moment in de toekomst prettig voelen – als dit, dat of iets anders gebeurt, of als ik dit krijg of dat word. Of het zegt: ik kan me nooit prettig voelen vanwege iets wat vroeger gebeurd is.

Vrede is het einde van het ego.

Je kan nu vrede hebben door vrede te sluiten met het huidige moment.

Er zijn vier woorden die het geheim van de kunst van het leven, het geheim van succes en geluk in zich dragen. Eén Met Het Leven. Eén zijn met het Leven is één zijn met Nu. Je beseft dan dat jij niet je leven leeft maar dat het leven jou leeft. Het leven is de danser en jij bent de dans.

Het opgeven van de identificatie met gedachten, emoties en reacties

Met het bewustzijn worden de gedachten, emoties en reacties herkend en op het moment dat je ze herkent verdwijnt de identificatie ermee vanzelf.

´Er komt een dag dat ik bevrijd ben van het ego.´ Wie spreekt daar?  Het ego. Je bevrijden van het ego is in werkelijkheid niet zo’n enorm karwei, maar een heel klein. Het enige wat je hoeft te doen is je bewust worden van je gedachten en emoties –op het moment dat ze er zijn. Wanneer die overgang optreedt, de overgang van denken naar bewust zijn, gaat er een intelligentie in je leven werken die veel groter is dan de slimheid van je ego. Emoties en zelfs gedachten worden door bewust zijn gedepersonaliseerd. Hun onpersoonlijke aard wordt ingezien. Er zit geen zelf meer in. Het zijn gewoon menselijke emoties, menselijke gedachten. Je hele persoonlijke geschiedenis, die uiteindelijk niet meer is dan een verhaal, een bundel gedachten en emoties, wordt van secundair belang en staat niet meer op de voorgrond van je bewust zijn.

soul vs ego

2 Responses to “*Het pathologische ego*”

  1. Cor Says:

    Super Tekst
    Helder !
    Wie Waar ben jij?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s