Six Thinking Hats is a system designed by Edward de Bono which describes a tool for group discussion and individual thinking involving six colored hats.

You and your team members can learn how to separate thinking into six clear functions and roles. Each thinking role is identified with a colored symbolic “thinking hat.” By mentally wearing and switching “hats,” you can easily focus or redirect thoughts, the conversation, or the meeting.

white hat The White Hat calls for information known or needed. “The facts, just the facts.”
yellow hat The Yellow Hat symbolizes brightness and optimism. Under this hat you explore the positives and probe for value and benefit.
black hat The Black Hat is judgment – the devil’s advocate or why something may not work. Spot the difficulties and dangers; where things might go wrong. Probably the most powerful and useful of the Hats but a problem if overused.
red hat The Red Hat signifies feelings, hunches and intuition. When using this hat you can express emotions and feelings and share fears, likes, dislikes, loves, and hates.
green hat The Green Hat focuses on creativity; the possibilities, alternatives, and new ideas. It’s an opportunity to express new concepts and new perceptions.
blue hat The Blue Hat is used to manage the thinking process. It’s the control mechanism that ensures the Six Thinking Hats® guidelines are observed.

Six Thinking Hats by Edward de Bono Six-Thinking-Hats1

Een persoonlijkheid laat zich moeilijk aanpassen. Karaktereigenschappen zijn over het algemeen redelijk stabiel. De invloed van opvoeding, training en de omgeving is veelal beperkt tot het eraf halen van de scherpe kantjes. Het is nu juist dit laatste aspect waar het kernkwadrantenmodel van Daniël Ofman zich op richt. Veel eigenschappen (‘kernkwaliteiten’) worden een valkuil als je erin doorschiet. Ben je erg besluitvaardig, dan kun je in de valkuil trappen drammerig te worden. Of: als je doorschiet in je zelfverzekerdheid wordt je arrogant. Het zijn juist deze vervormingen van persoonlijke eigenschappen die tot op zekere hoogte wél aanpasbaar zijn. Door ze via het kernkwadrantenmodel in kaart te brengen word je je bewust van je eigen valkuilen.

012_mensen_kernkwadranten_basis

We zien dat het model naast kernkwaliteiten (eigenschappen) en valkuilen (doorgeschoten eigenschappen) ook nog twee andere elementen bevat. Deze kunnen bespreken worden aan de hand van een concreet voorbeeld. Een persoon met de eigenschap behulpzaamheidheeft als valkuil bemoeizucht. De uitdaging voor deze persoon is om in bepaalde gevallen dingen los te laten. De vervorming van de uitdaging ‘loslaten‘ wordt de allergie genoemd. In dit geval is onverschilligheid de allergie van de behulpzame persoon.

Het kernkwadrantenmodel is door zijn eenvoud en elegantie buitengewoon goed in praktijk te gebruiken. Vervelende eigenschappen kunnen duidelijk, maar niet direct confronterend benoemd worden. Door ze in een ‘teveel van het goede’ perspectief te plaatsen wordt de ‘goede’ of ‘goedbedoelde’ eigenschap zichtbaar. De uitdaging maakt vervolgens het ontwikkelpunt van de medewerker zichtbaar. Het model maakt gevoelige zaken in een team vrij neutraal bespreekbaar. Onderlinge irritaties zijn vrijwel altijd te benoemen als allergieën. Zo kan een bescheiden medewerker zich mateloos storen aan een andere medewerker die zichzelf continu op de borst klopt. Deze laatste medewerker moet iets minderen waardoor zijn zelfbewustzijn zich weer op een gezonde manier manifesteert. Een eigenschap die juist weer de uitdaging vormt voor de bescheiden medewerker!

012_mensen_kernkwadranten_voorbeeld01

012_mensen_kernkwadranten_voorbeeld03 012_mensen_kernkwadranten_voorbeeld04 012_mensen_kernkwadranten_voorbeeld05 012_mensen_kernkwadranten_voorbeeld06

oefening model:

3f9f390ea5ddd80767e17fbb3196fc8b

Superkwadrant opgenomen met daarin de natuurlijke reacties van jezelf en anderen op de kwadranten

012_mensen_kernkwadranten_super

Manipulators

August 15, 2015

manipulators

Narcissist check list

August 15, 2015

narcis

the-strengths-and-weaknesses-of-every-personality-type

47b7158b4e2855a231c0547f7bab8e9c

Eysenck is especially well-known for his classification of personality-types. He divided people into four broad types: Extrovert-Stable, Extrovert-Unstable,Introvert-Stable and Introvert-Unstable. These types are fairly self-apparent in our daily lives, so no surprises there. However, he found that certain types are drawn to particular subjects of study, works of art and political affiliations in markedly predictable ways – and that is where things become really interesting.

Extrovert-Unstable  people are, according to Eysenck, more prone to insanity, extremism and authoritarianism than other personality types. Again, this is pretty much what we would expect. However, Eysenck soon found that his intellectual opponents in British universities were typically sociology students, many of whom resorted to threats of violence against him. Further research confirmed his hunch that students drawn to sociology were overwhelmingly Unstable-Extroverts,