Ik kan van niemand houden_Jaloezie, de angst voor verlies of minderwaardigheidsgevoel maakt dat veel mensen zich – meestal onbewust – nooit volledig in een relatie kunnen geven

June 8, 2013

Veel mensen leven in de waan dat ze niet tot liefhebben in staat zijn, met het gevolg dat het leven hun dit ook dagelijks zal bevestigen. Juist dit verwijt krijgen ze van hun vrienden of hun partner, of het gebrek aan vreugde in hun leven bewijst hen dat zij de meeste dingen in hun leven zonder liefde doen.

Liefde stroomt als wij dat toestaan en haar niets in de weg leggen.

Wat zijn de blokkades die sommigen beletten om hun liefde te laten stromen? Een al te kritische instelling of een tekort aan eigenliefde is de oorzaak van ons onvermogen tot liefhebben.

Om onszelf  te leren kennen, trekken we onbewust iemand aan die alle eigenschappen heeft die we nog niet in onszelf hebben geïntegreerd. Pas wanneer we onze neiging tot zelfkritiek overwinnen en inzien dat we volmaakt zijn zoals we zijn, zullen we ook in staat zijn onze naaste te nemen zoals hij/zij is.

Zolang we onze medemensen niet aanvaarden zoals ze zijn, kunnen we ook niet echt van hun houden. Pas als je zit dat iemand volmaakt is zoals hij is, zul je hem werkelijk erkennen en respecteren. Dan zal je liefde vrij gaan stromen. Er is niets dat mooier is dan waarachtig liefhebben. Het is onze bestemming.

Zoek eerst de liefde tot jezelf. Zie in dat je niets verkeerds doet en ook nooit iets verkeerd hebt gedaan.

Wie gelooft dat je je niet slecht mag voelen – zoals zoveel mensen doen – zal proberen dergelijke gevoelens te vermijden. De ervaring heeft je geleerd dat je alleen voor vol wordt aangezien zolang je het je goed gaat en je een opgewekte indruk maakt. Je probeert dan een bepaalde kant van je wezen te vermijden. Met al je verzet daartegen bereikt je echter alleen het tegendeel. Wat je verdringt, komt naar boven op momenten als het je niet slechter uit had kunnen komen. De oorzaak van deze verkrampte houding is je neiging om de dingen als goed of slecht te be- of veroordelen.

Ook verdriet en treurnis zijn maar gevoelens. Het is alleen onze beoordeling ervan dat het niet goed is je zo te voelen, of zelfs dat je niet zo mag voelen, die maakt dat we eronder lijden.

Wie zichzelf kan accepteren, ongeacht de gevoelens die hij hier en nu ervaart – wat betekent dat je al je gevoelens in je bewust toelaat – zal ook alle omstandigheden en alle mensen om zich heen kunnen accepteren. Alleen dan kan zijn liefde altijd stromen.

Jaloezie  – de angst voor het verlies van de ander

De angst voor het verlies van de ander kan zo hevig zijn dat sommigen er regelrecht door worden verlamd. Ze zijn tot niets meer in staat. Ze weten zich geen raad meer. Alleen al de gedachte dat de ander niet meer in hun leven zal zijn, vervult hen van panische angst. Zij hebben dan het gevoel dat een deel van henzelf zal sterven en verzetten zich daartegen uit alle macht.

Naast de angst voor het verlies van de ander is er nog een andere wijdverbreide oorzaak van het symptoom dat jaloezie heet. Veel mensen zien verlaten worden of zelfs als de mogelijkheid daartoe als een bewijs dat zij een mislukkeling zijn. In hun ogen betekent het zoveel als ‘ik ben niet goed genoeg’. Zij proberen dit gevoel van minderwaardigheid te vermijden, bij voorkeur door te verhinderen dat de partner hen in de steek laat, want dat zou betekenen dat zijzelf ‘niet goed genoeg’ zijn.

Jaloezie is een gevoel, en dat gevoel is op zichzelf niet goed of slecht. Maar de manier waarop je met dit gevoel omgaat, is bepalend voor het effect ervan op je relatie, en voor de invloed die het op je eigen welzijn heeft.

Als ik erken dat ik de oorzaak bij mijzelf moet zoeken – mijn angst voor het verlies van mijn partner, mijn afhankelijkheid en mijn gevoelens van minderwaardigheid -, zal de relatie er niet onder lijden.

Geef ik me helemaal in deze relatie, of heb ik altijd een achterdeurtje opengehouden, wat mijn partner natuurlijk bewust of onbewust merkt?

Jaloezie, de angst voor verlies of minderwaardigheidsgevoel maakt dat veel mensen zich – meestal onbewust – nooit volledig in een relatie kunnen geven.

Vergeet nooit; Als iemand werkelijk bij me hoort, kan ik hem nooit verliezen. Als hij niet (meer) bij mij hoort, kan ik hem niet vasthouden.

Mijn partner gaat vreemd

Sommige hebben behoeften en toch nog seks buiten hun relatie – met anderen willen. Misschien krijgen ze op dat gebied niet voldoende of zoeken ze naar zelfbevestiging. Misschien zullen ze een keus moeten maken tussen een vaste relatie en behoefte aan vrijheid.

Deze situatie is voor meeste mensen buitengewoon pijnlijk. Op slag zie je je relatie in een heel ander licht. Het vertrouwen is weg. Sommigen trekken zich terug en willen van bedrieg(st)er niets meer weten. Anderen stellen hun partner woedend en op agressieve manier verantwoordelijk voor hun verdriet.

wordt vervolgt

by Rigi

De teksten zijn uittreksels – samenvattingen-essentie uit mijn favoriete boeken van E.Tolle, Osho … 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s