Vrijheid (blijheid) vs intieme relatie

May 21, 2013

Voor dat ik het over vrijheid wil hebben nog even een stuk over wat betekent eerlijkheid, en wat wordt eermee bedoeld. Eerlijk zijn betekent authentiek zijn, zeggen wat je denkt en datgene tot expressie brengen wat werkelijk in je is. Dat wil niet zeggen dat je alles maar moet zeggen wat je denkt, noch dat je alles wat je op dat moment voelt tot expressie moet brengen.

Je kunt zelf bepalen wat je wilt doen -zie vrijheid, maar als je iets doet, is het eerlijk en komt het overeen met hoe je bent.

Vrijheid (blijheid)

Sommige mensen zijn bang voor emotionele afhankelijkheid. Zij weten hoe kwetsbaar ze zijn als zij zich al te sterk aan een partner gaan hechten en zich volledig voor hem of haar openstellen. En zij willen in geen geval dat soort pijn verdragen.

Meestal staat de angst voor intimiteit omdat je je in een relatie vroeg of laat moet laten zien zoals je bent. Dan wordt onzekerheid en vooral oneerlijkheid zichtbaar. ‘En zal hij mij nog willen, als hij eenmaal weet hoe ik in werkelijkheid ben? Waarschijnlijk zal hij mij dan vol walging de rug toekeren en blijf ik met een levensgrote teleurstelling zitten.

Niemand is goed genoeg

Als je je leven zo inricht dat je altijd maar op zoek blijft naar de ideale partner, is dat eigenlijk een poging om de onvoorziene en niet in de hand te houden risico’s van liefde en intimiteit te vermijden. Een dergelijke strategie leidt tot een tamelijk saai leven.

Als je blijft vasthouden aan je voorstelling van de ideale partner, neem je in feite het zekere voor onzekere en wil je elk risico van een teleurstelling uitsluiten. Of je kan je verwachtingen zo hoog mogelijk opschroeven om niet aan een intieme relatie te hoeven beginnen. Jij wilt geen relatie omdat je er bang voor bent. Bang voor teleurstelling, intimiteit en liefde.

De meesten zijn zich niet bewust van de redenen waarom ze een relatie uit de weg gaan, en anders willen zij de reden eenvoudigweg niet toegeven. Het ligt dan ook altijd aan de ander, die niet aan de eigen voorstellingen voldoet.

De zien van een intieme relatie is altijd dat de ander je confronteert met je eigen tekortkomingen. De ander laat je dat deel van jezelf zien waarvan je niet van bewust bent. Het gaat erom dat je dit deel van jezelf onder ogen ziet en accepteert, zodat je je er bewust van wordt. De confrontatie met de ander moet je nader brengen tot je ware zelf.

Niemand wil mij

Je bent al heel lang vergeefs op zoek naar iemand met wie je een intieme relatie kunt en wilt opbouwen. Je deelt je vrije tijd bewust zodanig in dat je met zoveel mogelijk geschikte mensen in aanraking komt. Je bent lid van een sportvereniging, bezoekt avondvoorstellingen en neemt deel aan groepsreizen – allemaal in de hoop dat je iemand voor een gemeenschappelijke toekomst zult vinden. Je vindt niemand en je gevoel van eigenwaarde wordt steeds verder ondermijnd.

Wat te doen?

Wordt vervolgt.

De vreemdgaan situatieanalyse

Vergeet nooit; Als iemand werkelijk bij me hoort, kan ik hem nooit verliezen. Als hij niet (meer) bij mij hoort, kan ik hem niet vasthouden.

Veronderstel dat je partner vreemd is gegaan!! hoewel jij daar nooit rekening mee hebt gehouden. Je bent teleurgesteld en wanhopig, want je zit je relatie in rook opgaan. Je vertrouwt je partner niet meer. Je weet nog niet of jullie beter uiteen kunnen gaan, of dat je wellicht veel te sterk reageert. Nu ben je bang dat je iets fout zult doen.

De eerste stap is dan dat je de situatie begint te analyseren. Hiertoe kun je jezelf aan paar dingen afvragen:

(de bron: Kurt Tepperwein Over relaties en gezondheid)

–         Wat is in feite gebeurd?

–         Hoe is het (precies) in zijn werk gegaan?

–         Hoe voel ik me op dit moment?

–         Waaraan erger ik me momenteel het meest?

–         Wat zou er kunnen gebeuren wat ik in geen geval wens?

–         Heb ik dit al eens (vaker) beleefd?

–         Doet dit me denken aan een andere situatie?

–         Hoe zou het verder zijn gegaan als ik het nooit te weten was

gekomen?

–         Wordt mijn relatie door andere mensen of

          omstandigheden beïnvloed; en hoe ziet die invloed

          eruit?

–         Wat aan mijn partner ergert mij principieel?

–         Wat bevalt me aan mijn partner?

–         Wat heb ik allang willen veranderen?

–         Wat durf ik niet te zeggen – veranderen?

–         Ben ik wel gelukkig in deze relatie?

–         Ben ik in deze relatie tevreden over mezelf?

Er is nog een goede analyse. RET (Rationeel Emotieve Therapie/analyse);

RET is een methode die gericht is op het inzichtelijk maken van denkfouten en verkeerde aannames (irrationeel denken). Het maakt duidelijk hoe deze denkfouten en verkeerde aannames doorwerken in onze interactie met anderen, en helpt ons vervolgens dat gedrag te veranderen.

Ikzelf vind het best ingewikkelde methode (er zijn de vragen – stappen  die doorgenomen moeten worden) maar het is wel moeite waard om tot een rationele en objectieve (dus niet subjectieve) verklaring te komen.

by Rigi

De teksten zijn uittreksels – samenvattingen-essentie uit mijn favoriete boeken van E.Tolle, Osho …

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s