Eerlijkheid

May 19, 2013

Pas als je echt van jezelf houdt, en op een liefdevolle manier met jezelf omgaat, zul je ook de partner aantrekken die van jou houdt en je kan begrijpen.

Wij lopen warm voor mensen als zij over eigenschappen of gaven beschikken die we vanuit ons standpunt als bijzonder beschouwen – van zulke mensen kunnen we houden. We proberen in hun nabijheid te zijn, en misschien proberen we zelfs hun vast te houden of hen aan ons te binden, alleen om over dit potentieel te kunnen beschikken. Vermoedelijk is het meestal afgunst. 

Helaas hebben we er grote moeite mee om de eigenschappen waarop we zo afgunstig zijn te herkennen als een potentieel in onszelf. We geloven niet dat ze ook tot onze eigen wezen behoren. We kunnen bijna niet geloven dat we een dergelijk potentieel in ons innerlijk meedragen, dat we het hebben verdiend en dat we het werkelijk bewust in ons leven kunnen integreren.

Of  we het nu geloven of niet, onze wereld weerspiegelt heel ons wezen. Als we iemand op grond van zijn eigenschappen en karaktertrekken ‘geweldig’ vinden en van hem houden, is dat slechts een afspiegeling van onze eigen natuur. We dragen alles zelf ook in ons mee, onverschillig of we het als negatief of positief beschouwen. Bewust of onbewust.

Elk waardeoordeel is een teken dat we een deel van onszelf nog niet hebben geaccepteerd. Weerstand, afwijzing, kritiek – altijd is het tegen onszelf gericht.

Elk verlangen om iets te willen hebben, elk idee dat we iets nodig hebben, komt voort uit het niet onderkennen van onze eigen vermogens. Daarom is het buitenwereld slechts een spiegel van ons eigen wezen. Ze toont ons waar we nog niet ‘heel’ zijn en helpt ons ‘heel’ te worden. Dat wordt er bedoeld als er sprake is van ‘eenwording’ met alles. Dan hebben we ons wezen helemaal geaccepteerd en hebben we ons potentieel verwerkelijkt.

Dan is ons diepe verlangen vervuld en zijn we gelukkig.

Iedere ontmoeting met anderen draagt ertoe bij dat we beginnen te zien wat we nog niet als een bestanddeel van onszelf hebben aanvaard . Dat is de bedoeling die achter die andere zin van een intieme relatie schuilgaat; erkennen wie we in werkelijk zijn.

Veel mensen projecteren hun innerlijke gevoelens en gedachten naar buiten; ‘Je hebt me gekwetst!’ of  ‘Je hebt me teleurgesteld en bedrogen!’ of ‘Het is allemaal jou schuld!’ of ook ‘Jij maakt me gelukkig!’

Soms neemt het andere vorm aan; ‘Ik moet ervoor waken dat ik straks gekwetst, bedrogen, teleurgesteld etc wordt!’ Dergelijke mensen voelen zich algauw het slachtoffer, al naargelang degene die ze zojuist hebben ontmoet. Of ze zeggen dat zij ‘het geluk hebben gehad’ de juiste partner te leren kennen. Toch zijn we het altijd zelf die (meestal onbewust) relaties aanknopen met juist die mensen of de intieme partner waaraan we op dat moment in ons leven behoefte hebben.

In de omgang met je partner kun je ontdekken hoe ver je op de weg naar zelfacceptatie bent gevorderd. Pas als je jezelf zo kunt accepteren zoals je bent, probeer je niet meer je partner te veranderen. Tolerantie kan niet worden geforceerd, maar komt voort uit gezonde eigenliefde. De mate waarin we onszelf liefhebben, is tevens de mate waarin we tolerant zijn te opzicht van onze naaste.

Eerlijkheid

Over het algemeen laten we ‘eerlijkheid’ alleen betrekking hebben op de verbale uitingen van mensen. Alleen onware afspraken, regelrechte leugens, worden als oneerlijk gezien. Een gedraging die in feite in strijd is met wat we zouden willen, wordt zelden met oneerlijkheid geassocieerd.  We lachen, bv, als we verdrietig zijn. Woede en agressie worden ingehouden omdat ze een volwassen man of vrouw onwaardig zijn. We nemen een uitnodiging aan, hoewel we er helemaal geen zin in hebben, of sturen een jarige gelukwens hoewel die gewoonte ons al mijlen de keel uithangt.

Eerlijkheid betekent dat we niet alleen de waarheid spreken, maar ook in alle andere dingen authentiek proberen te zijn, zodat we alleen datgene tot expressie brengen wat werkelijk in ons leeft. Dan maskeren we een slecht humeur niet meer met een glimlach en kunnen we onze woede of ontstemming duidelijk laten blijken.

Dat verandert uiteindelijk echter niets aan het gegeven dat angst de eigenlijke reden voor ons onzekerheid is. Meestal is het de angst voor afwijzing, de angst om impopulair te zijn of je gehaat te maken. Al die angsten kunnen onder één noemer worden samengevat; het is de angst voor ons eventuele onvermogen om deze of gene situatie de baas te worden.

Wij hebben het liefst te maken met mensen die ons motiveren en ons aanmoedigen om volkomen eerlijk te zijn, met de verzekering dat zij desondanks van ons zullen blijven houden. Dat zouden zij echter alleen kunnen als zij die stap zelf al hebben gezet en zichzelf zo nemen zoals ze zijn. Zo komt het dat veel mensen erop wachten dat de ander de eerste stap doet.

Waar geen eerlijkheid is, kan ook geen vertrouwen bestaan.

by Rigi

De teksten zijn uittreksels – samenvattingen-essentie uit mijn favoriete boeken van E.Tolle, Osho …

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s