Liefde, vreugde en vrede zij drie toestanden van zijn, of liever, drie aspecten van de toestand van het verbonden zijn met Zijn. Ze hebben als zodanig geen tegenpool. Dat komt omdat ze voortkomen uit iets dat het verstand te boven gaat. Emoties daarentegen, die afkomstig zijn uit het dualistische verstand, zijn onderworpen aan de wet van de tegenstellingen. Dat betekent dat je geen goed kunt hebben zonder slecht. En wat in de onverlichte, met het verstand geïdentificeerde toestand soms ten onrechte plezier wordt genoemd, is gewoonlijk de kortdurende plezierkant van de onophoudelijk afwisselende cyclus van pijn en plezier.

Plezier wordt altijd ontleend aan iets buiten je, terwijl vreugde van binnenuit komt.

Wat je vandaag plezier geeft, doet je morgen pijn of het verlaat je, zodat je de pijn van gemis voelt.

En dat wat vaak liefde wordt genoemd, kan een tijd lang plezierig en opwindend zijn, maar het is een verslavende aanhankelijkheid, een buitengewoon behoeftige toestand die bij het minste of geringste kan omslaan in zijn tegendeel.

Veel zogenaamde liefdesrelaties worden als de euforie van het begin voorbij is een heen en weer gaande beweging tussen haat en ‘liefde’, tussen aantrekking en aanval.

Werkelijke liefde laat je niet lijden.

Hoe zou dat ook kunnen? Ze verandert niet opeens in haat, net zoals werkelijke vreugde niet zomaar verandert in pijn. Voordat je verlicht bent – voordat je je bevrijdt hebt van je verstand – kun je glimp opvangen van ware vreugde, ware liefde of van een diepe innerlijke vrede, stil maar sprankelend van leven. Dit zijn aspecten van je ware aard, die door je verstand verduisterd wordt. Zelfs binnen een ‘normale’ verslavende relatie kunnen er momenten zijn waarin je iets voelt van iets waarachtigers, iets dat niet te bederven is. Het is steeds een glimp, die al snel weer wordt overschaduwd doordat het verstand weer tussenbeide komt. Het kan aanvoelen alsof je iets heel kostbaars had en het weer bent kwijtgeraakt, of je verstand overtuigt je ervan dat het allemaal toch alleen maar een illusie was. Maar in werkelijkheid was het geen illusie en kun je het niet verliezen. Het is een deel van je natuurlijke toestand, die wel door je verstand kan worden verduisterd maar nooit vernietigd.

4f7f5a4c207856c054a8a66331657855

By Rigi

De teksten zijn uittreksels – essentie uit mijn favoriete boeken van E.Tolle, Osho … 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s